Wednesday, March 9, 2016

Kaupunkien tiheyksistä: Osa 2

Eläköön avoin data! Euroopan unionin tilastokeskuksen eli Eurostatin sivuilta voi ladata itselleen lähes koko Euroopan kattavan asukasruudukon, joka sisältää asukasmäärät  neliökilometrin kokoisilla ruuduilla. Lisäksi saatavilla on Urban Morphological Zone (UMZ)-taajamadataa. Näitä tietoja yhdistelemällä saa melko kätevästi laskettua erinäisten kaupunkiseutujen asukastiheysjakamia. Toisin kuin edellisessä samaa teemaa käsittelevässä kirjoituksessani tässä esitettävät tiedot tulevat siis kaikki samasta tietolähteestä, jolloin vertailuasetelma on reilumpi. Huonoa puolena on toki se, että neliökilometrin kokoiset ruudut ovat, varsinkin suomalaiseen kaupunkirakenteeseen sovellettuna melko isoja, jolloin paljon yksityiskohtia karsiutuu pois. Toisaalta tiiviit alueet erottuvat kyllä tästäkin aineistosta.

Omalta osalta täytyy myöntää että UMZ-rajausten käyttäminen oli hieman laiska ratkaisu. Käytin ainoastaan kaupungin laajinta UMZ-aluetta määrittelemään koko kaupunkia, eli joitain pienempiä kaupunkiseutuun kuuluvia taajamayksiköitä on väkisinkin tipahtanut laskuista pois.

Vihje kaavioiden lukemiseen: Käyrät kertovat siitä mikä osuus taajaman väestöstä asuu ainakin sillä asukastiheydellä. Jos käyrä kulkee vaakatasossa on sillä tiheydellä asuvia asukkaita vähän. Jos taas käyrä laskee jyrkästi, on asukkaita sillä tiheydellä paljon.

Kymmenen suurimman suomalaisen UMZ taajaman asukastiheysprofiilit. Helsinki on ylivoimaisesti tihein. Suurimpana yllätyksenä ehkä Tampere jossa suuri osuus asukkaista asuu 9000 asukkaan asukkaastiheydellä.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden top 10 kaupungit. Tukholmassa ja Kööpenhaminassa sijaitsevat alueen tiheimmät kaupunginosat. Tampere kaupungeista ylivoimaisesti väljin. Vilniuksessa on todella vähän väljiä alueita: puolet asukkaista asuu yli 8000 as/km^2 tiheydellä.
Tässä on esitettynä tiheiden yli 10000as/km^2 alueiden väestön absoluuttinen määrä. Vaikka Helsinki on Göteborgia ja Kaunasta laajempi kaupunki, asuu tiheillä alueilla saman verran asukkaita.

Eurooppalaisten kaupunkien vertailua. Huomionarvoista on että tiheiden pohjoismaiden kaupunkien ytimet eivät oleellisesti poikkea Berliinin ja Lontoon tiheimmistä alueista. Sen sijaan eroa on jonkun verran väljän asumisen osuudessa. Pariisi ja erityisesti Barcelona edustavat tässä Euroopan tiheimpiin kuuluvia kaupunkeja. Euroopan tihein väestöruutu löytyykin Barcelonasta: 53 119 asukasta.


Tämä kuva paljastaa hyvin mittasuhteet: Pariisissa asuu melkein Suomen väestöön verrattavissa oleva määrä asukkaita yli 10000 asukkaan tiheydellä.