Wednesday, November 28, 2012

Munkkivuori

Munkkivuori on eräs Helsingin vanhimmista lähiöistä. Se on rakennettu 50-luvulla lähiöaatteen vielä ollessa tuore. Kaupunkrakenteessa Munkkivuori on kuin saari; ulkosyöttöisenä lähiönä sitä ympäröi varsin leveä Ulvilantie jonka jälkeen alkaa metsävyöhyke. Rakenteellisena saarena Munkkivuori ei järkevällä tavalla liity sitä ympäröiviin kaupunginosiin. Munkkiniemestä sen erottaa Turunväylä, mutta siihen, miksei Talinrantaa ole ole rakenteellisesti liitetty Munkkivuoreen, on vaikea löytää järjellistä vastausta.

Usein uusia kaupunginosia esiteltäessä kuulee sanottavan että alue on omaleimainen, käytännössä tämä lähinnä tarkoittaa että alue on fyysisesti erotettu ympäröivistä kaupunginosista. Ehkä taustalla on ollut juuri tämä ajatus; Talinrantaa ei haluttu liittää Munkkivuoreen sillä silloin se olisi mielletty osana Munkkivuorta, eikä omana kaupunginosana. Lähtökohtana tämä ja lähiörakentaminen ylipäänsä, on vain esimerkki ymmärtämättömyydestä kaupungin toiminnallisuutta kohtaan.

Täydennysrakentamisen näkökulmasta Munkkivuori on haastava; harva mutta jatkuva rakenne. Rakennukset on sijoitettu ajan ideaalin mukaisesti maastonmuotoja myötäillen tonttien keskelle. Lisäksi on käytetty paljon tornitaloja tai yksin seisovia pienkerrostaloja. Lähtökohtana suunnitelmassani on kuitenkin ollut, että vanha rakennuskanta säästetään. Tavoitteena on kaupunkirakenteellisesti liittä Munkkivuori viereiseen Talinrantaan ja Munkkiniemeen sekä luoda edellytykset kaupunkirakenteen jatkamiselle Taliin.

Tässä ensimmäisessä osassa esitetään miten Munkkivuoren nykyistä rakennetta voitaisiin täydentää. Munkkivuorta ympäröivät alueet, sekä tavat jolla Munkkivuori voidaan liittää ympäröivään rakenteeseen käsitellään seuraavissa artikkeleissa.

Lähdin purkamaan ongelmaa määrittelemällä Munkkivuorelle uuden liikenneverkon, jonka kautta sain määriteltyä sopivat paikat uudisrakennuksille. Liikenneverkolla tässä tapauksessa tarkoitan lähinnä katutilaa, ottamatta kantaa siihen mitä liikennemuotoja kaduilla lopulta sallitaan. Rakennuksia on saatu mahtumaan sulkemalla avoimia kortteleita sekä muodostamalla pari uutta korttelia. Kerrosalan määrä on tällä tavalla lisätty noin 80%.

Pähkinänkuoressa:
Aluetehokkuus: 0,51 -> 0,95
Asukastiheys:
8160 as/km2 -> 15200 as/km2
Alue: 564000 m2
*
Rakennusala:  ~ 81000 m2 +  65000 m2
= 146000 m2
Kerrosala: 290000 m2
+ 250000 m2 = 540000 m2
Asukasmäärä: 4600
+ 4000 = 8600
Työpaikkoja: 1600 + 1400 = 3000

 *(vain rakennettu alue)

Uudet rakennukset mustakattoisia, vanhat valkoisia.

Helikopterikuva länteen

Näkymä etelään

No comments:

Post a Comment