Saturday, February 16, 2013

Kortteleista ja pihoista

 Kortteleiden koolla on suuri vaikutus kaupunkirakenteen toimivuuteen. Liian suurilla kortteleilla on estevaikutuksia; ne pidentävät kävelyetäisyyksiä, joka taas vähentää ihmisten halua kävellä. Estevaikutus on ongelma varsinkin silloin kun suuri kortteli pidentää etäisyyksiä esimerkiksi joukkoliikennepysäkeille. Myös kaupat saattavat kärsiä mikäli ovat sijoittuneet saavutettavuudeltaan huonoon paikkaan. Kantakaupungissa katuverkko on kuitenkin useimmiten muodostettu siten, ettei suurten kortteleiden vaikutuksia huomaa suoraan, poikkeuksiakin kuitenkin on.

Lähellä mutta kuitenkin niin kaukana. Korttelin kiertämiseksi joutuu kävelemään 430 metriä, vaikka linnuntietä etäisyys on 170 metriä.
Korttelin koko vaikuttaa myös alueen rakennustehokkuuteen. Jos alue koostuu suurpihakortteleista, nousee rakennustehokkuus kortteleiden pienentyessä. Tämä johtuu siitä, että suurpihakortteleissa nimensä mukaisesti on suuri piha. Jos rakennetaan pieniä kortteleita jäävät pihat pieniksi, mutta katutilan osuus pinta-alasta kasvaa. Sen sijaan perinteisissä kaupunkikortteleissa jossa hyväksytään piharakennukset, kasvaa rakennustehokkuus marginaalisesti kun tehdään suurempia kortteleita.

Alla olevassa kuvassa on suurpihakorttelin koon vaikutus rakennustehokkuuteen havainnollistettu. Korttelin koko on tässä tapauksesta kadunpuolisten seinien etäisyys toisistaan. Diagrammin rakennustehokkuus on laskettu kerrosmäärällä 5 ja katuleveydellä 18 metriä. Nämä eivät ole yhteneväisiä diagrammin alapuolella olevien helsinkiläisten esimerkkikortteleiden kanssa. Kuvien ainoana tehtävänä on havainnollistaa miten suuria vaihteluita kortteleiden koossa on. Esimerkiksi Ruoholahdessa sijaitseva kortteli mahtuisi kokonaisuudessaan Taka-Töölön korttelin sisäpihalle.
Korttelin koko ei kuitenkaan kerro koko tarinaa. On huomioitava se, että suurempi piha antaa mahdollisuuden rakentaa korkeampia taloja tekemättä kuitenkaan pihasta varjoisaa ja pimeää. Alla olevassa esimerkissä katujen ja pihan leveys riippuvat rakennusten korkeuksista. Kadun leveys on sama kuin rakennusten korkeus, pihan leveys on puolitoistakertainen. Pihan pituus on kuitenkin pidetty vakiona. Alle 4 kerroksisissa taloissa on käytetty runkosyvyyttä 10 metriä, neljän kerroksen ja yli taloissa on käytetty 13 metriä. Lisäksi matalien kortteleiden kadut ovat vähintään 8 metriä ja pihat vähintään 15 metriä leveitä.

Korttelin koko riippuu pihan koosta, joten jäljelle jää kysymys pihan oikeasta mitoituksesta. Pitää määritellä miten julkiset puistot ja puolijulkiset/yksityiset pihat ovat tasapainossa. Varmasti jotkut ovat sitä mieltä ettei kerrostaloissa tarvita muuta kuin valopihaa, itse en ole asiasta täysin varma. Tulevissa suunnitelmissani tulen kuitenkin soveltuvin osin siirtymään entistä pienempiin kortteleihin, korkeamman rakennustehokkuuden takia.

2 comments:

  1. Mitä saavutettavuuteen tulee, niin sopivissa paikoissa sitä voidaan tietty parantaa siten, että korttelin läpi pääsee kävellen. Hyvä esimerkki Kirkkokadun päässä (Fabianinkatu->Vuorikatu).

    ReplyDelete
  2. Jos vain osa (nurkka tai kaksi) korttelista on korkeampaa, kadun ja pihan leveys pitäisi voida tehdä matalamman massan mukaan. Mitä kapeampi torniosa, ja mitä kauempana tyvestä, sitä lyhytaikaisempi on varjostushetki.

    ReplyDelete