Friday, April 5, 2013

Hakaniemen tori

Kallio-liike järjesti vastikään Sykkivä Hakaniemi -ideakilpailun, jossa Hakaniemen sai suunnitella uudestaan. Tulokset ratkeavat tänään, Kallion kirjastossa kello 12-15 järjestettävässä yleisölle avoimessa tilaisuudessa.

Oma ehdotukseni on seuraavanlainen:

Pähkinänkuoressa:

Rakennustehokkuus: 1,47

Asukastiheys: 26 700 as/km2

Alue: 92 000 m2

Rakennusala: 27 900 m2

Kerrosala: 135 000 m2

Asukasmäärä: 2 460

Työpaikkoja: 500Kilpailuehdotus ”Kungsan”
Hakaniemen ongelmat keskittyvät suurilta osin Hakaniementoriin. Ongelmia on useita, mutta niihin on onneksi myös ratkaisut. Inspiraatio kilpailuehdotukseen on saatu pitkälti Tukholman Kungsträdgårdenista, joka kooltaan ja sijainniltaan veden ääressä vastaa Hakaniementoria.

-          Tori on nykyisellään kaupunkitilana ankea. Torilla harvoin liikkuu tarpeeksi ihmisiä, jotta se tuntuisi eloisalta ja vilkkaalta markkinapaikalta. Toria tulisi pienentää fyysisesti uudisrakennusten avulla sekä rytmittää puurivien avulla pienempiin lohkoihin, jotta tori tuntuisi kiinnostavalta myös tyhjänä.

-          Tori on liikennetilan ympäröimä, siksi aukiota ympäröivät rakennukset eivät toiminnoillaan elävöitä toria vaan pelkästään viereisiä jalkakäytäviä. Torin ainut todellinen rakennus, Hakaniemen halli on rakennuksena liian umpinainen, jotta se toisi torille elämää. Siltasaarenkadulle on vaikea tehdä juuri mitään runsaan liikenteen takia. Hakaniemen torikatu sekä Hakaniemenranta ovat kuitenkin merkitykseltään vähäisempiä. Hakaniemen torikatu voidaan poistaa Sörnäisten rantatieltä etelään kokonaan, Hakaniemenranta 1+1 -kaistaiseksi tai pihakaduksi. Tori voidaan myös osittain eristää erilliseksi tilaksi Siltasaarenkadun liikennealueesta esimerkiksi puilla. Vaikkei tämä suoranaisesti vähentäisi esimerkiksi melua, voisi se rauhoittaa tilaa visualisesti.

-          Torilta puuttuu oleskeluun sopivat paikat. Tori on kauttaaltaan päällystetty nupukivillä eikä torilla ole edes katukalusteita tai muita rakennelmia jossa voi istua ja nauttia. Sama koskee Hakaniemen torikadun ja Viherniemenkadun välistä puistikkoa, joka on pelkkää hiekkakenttää. Torille voidaan tehdä esimerkiksi piknikruohikoita tai reunustettuja kukkapenkkejä. Reunukset kannattaa tehdä istuttaviksi. Myös penkkejä voi harkita, mutta usein pysyvillä rakenteilla saadaan paljon aikaiseksi.

-          Torimyynti on tehokas elävöittäjä, mutta toimintona suhteellisen lyhytaikainen. Torilta puuttuvat iltatoiminnot kokonaan. Torille voidaan rakentaa paviljonkeja, jossa voi olla pysyviä myyntitoimintoja sekä ravintola ja kahvilapalveluita. Lisäksi torille tulisi luoda mahdollisuus yleisötapahtumille esimerkiksi esiintymislavan muodossa.

-          Hakaniemen korttelirakenne ohjaa suuren osan jalankulkijoista torin ohi (kuva 1). Jos on kävelemässä keskustaan, on järkevintä kävellä Hämeenkatua ja sitten Pitkänsillan yli. Hämeentie toimii tässä suhteessa eräänlaisena vedenjakajana. Hämeentien länsipuolella asuvan enemmistön kannattaa kävellä länsilaitaa, eivätkä he silloin ”eksy” torille ainoastaan itäpuolen asukkaille on luonnollista kävellä torin puolella. Spontaaniutta ei kannata aliarvioida; jos tori olisi kätevästi matkalla, saataisiin torille myös enemmän asiakkaita. Tähän löytyy kaksi ratkaisumallia (kuva 2). Ensinnäkin Hämeentien itäpuolelle tulisi rakentaa lisää asuntoja. Varsinkin Sörnäisten rantatien varrelle sekä Hakaniemenrantaan mahtuisi merkittävästi lisärakentamista. Toinen keino on muuttaa Hakaniementorin kautta kävelyn nykyistä houkuttelevammaksi. Tulisi siis luoda yhtenäinen kävelyreitti Hämeentien länsipuolelta itään. Tämä voitaisiin toteuttaa muuttamalla Toinen linja Arenan talon kohdalla ja Hakaniemen torikatu kävelykaduiksi sekä parantamalla John Stenbergin rannan kävely olosuhteita. Mahdollisesti Pitkälle sillan rinnalle voisi myös rakentaa kävelysillan.

Kuva 1. Jalankulkulaskelmien tulos: jalankulkuvirrat ovat paljon voimakkaampia siltasaarenkadun länsireunalla. (kuva: Helsingin KSV)

Kuva 2. Torin ja Merihaan väliin mahtuu uudisrakentamista noin 2000 - 2500 asukkaalle (punaiset rakennukset). Purku-uhan alla oleva Hakaniemen silta kannattaa rakentaa uudelleen hieman idemmäksi, jolloin nykyiselle paikalle mahtuu uudisrakennuksia. Vihreällä on piirretty jalankulkijoiden laatukäytävä, joka alkaisi Arenan talolta ja jatkuisi torin yli John Stenbergin rantaan ja siitä uutta jalankulkusiltaa Kruunuhaan puolelle.

Kuva 3 Toripaviljongit on sulautettu puurivien väliin. Ruohikoita on torin keskiosilla suuren vesialtaan ympärillä. Etelälaidassa on esiintymislava.  Uudisrakennukset pienentävät toria hieman ja puurivit jakavat sen helpommin hallittaviin lohkoihin. Lisäksi puukujat muodostavat miellyttävän kävely-ympäristön.

Kuva 4. Myyntitelttojen sijoitteluvaihtoehtoja: puukujien välissä tai torin aukealla osalla.Sillan siirtämisestä ja autokorjaamo-pysäköintihallirakennuksen purkamisen avulla vapautuu runsaasti tilaa uusille rakennuksille. Lisäksi muutama vähemmän käytetty aukio voidaan täydennysrakentaa.


6 comments:

 1. Tää on hyvä, tykkään. Vielä kun joku kääntäisi 3d-laatikot kauniiksi piirroskuviksi :)

  ReplyDelete
 2. Tää on ihan älyttömän hyvä. Kiitos Christoffer.

  ReplyDelete
 3. Mä tykkään erityisesti tuosta jalankulun laatukäytävästä. Pitäisi vaan sit jatkaa se myös Kruununhaan läpi jotenkin fiksusti.

  ReplyDelete
 4. Ansiokasta pohdintaa, pidän erityisesti jalankulkijoiden laatukäytävästä sekä tuosta uudesta kevyen liikenteen sillasta Siltavuorensalmen yli. Haluaisin ne tosin myös pyöräilijöiden käyttöön kävelijöiden lisäksi, koska aluetta voi luonnehtia pyöräilyn kannalta lähinnä vihamieliseksi.

  Isoimpana ongelmana kevyen liikenteen kannalta torin ympäristössä näkisin tällä hetkellä sen, ettei kevyellä liikenteellä ole luontevaa ylityspaikkaa Hämeentielle ja Siltasaarenkadulle, mikä heikentää yhteyksiä Kruununhaan ja Kallion välillä. Tältä osin ehdotan tutkittavaksi sellaista vaihtoehtoa, että Toinen linja suljettaisiin ajoneuvoliikenteeltä Porthaninkadun ja Hämeentien välillä sekä Hakaniemen torikatu Hämeentien ja Sörnäisten rantatien väliltä. Tällöin kyseiseen kohtaan (jossa vaaleanvihreällä merkitty jalankulkijoiden laatukäytävä ylittää Hämeentien kuvassa 2) voitaisiin rakentaa kevyen liikenteen silta, jolloin kevyt liikenne voisi ylittää Hämeentien viiveettä sen enempää kevyelle liikenteelle kuin Hämeentienkään liikenteelle.

  ReplyDelete
 5. Jos miettii, miten olisi oikeasti hyvä, niin laittaisin vielä yhden talon torin ja Siltasaarenkadun väliin osittain nykyisen kadun tilalle. Katua voisi sysätä vähän länteenpäin: siellä on ylileveä jalkakäytävä, mistä voisi nipistää. Ja muutama ajokaista vähemmän, niin liikennekin vähenee. Sen talon pohjakerrokseen lasiovet läpi talon, jotta pysäkeiltä on näköyhteys torille ja tulee piipahdettua. Sama juttu torin etelälaidallekin; mereltä vain tuulee. Piknikeistä ja oleskelusta ei kannata haaveilla ilman kunnon melun- ja tuulensuojaa. Taloihin pylväskäytäviä torin puolelle, niin sateensuojakin on taattu.

  ReplyDelete
 6. Minusta ahtauttaminen ja ylisuunnittelu on ankeuttavaa. Hakaniemen seutu ei vaadi kuin pieniä parannuksia eikä todellakaan mitään massiivista uudisrakentamista rantaan.

  ReplyDelete