Monday, November 7, 2011

Lähtökohdat


Kartasta ilmenee alueen laajuus. Alue on noin 100 neliökilometriä. Kartasta huomaa myös sen miten kehä I on etäämmällä keskustasta Helsingin alueella 7,5-10km verrattuna Espoon osuuteen 8,5-6km. Suurin osa alueesta sijaitsee Helsingissä, Espoosta on mukana Otaniemi sekä Laajalahden- ja Leppävaaran itäosat.

Nykyisellään alueella asuu noin 350000 asukasta. 400000 asukkaan lisäys merkitsisi 115% lisäystä jolloin asukkaita olisi 750000. Nykyisin siis vain reilu kolmasosa pääkaupunkiseudun asukkaista asuu kehä ykkösen sisäpuolella! Työpaikkoja alueella on noin 300000.

Alue on kaupunkialueeksi asukastiheydeltään ja rakennustehokkuudeltaan matala. Nykyisin asukkastiheys on 3500 as/km2, tehokkuusluku e=0,33. Suunnitelmien toteutuessa vastaavat olisivat 7500as/km2 sekä e=0,71. Tämä siis jos oletetaan että asukastiheys ja rakennustehokkuus nousevat samassa suhteessa eli käytännössä niin että säilytetään työpaikkojen ja asukasmäärän suhde. Tosin kehä ykkösen sisäpuolella on ylitarjontaa työpaikoista asukasmäärään suhteutettuna, joten rakennustehokkuuden ei tarvitse nousta samassa suhteessa asukasmäärätavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehä I:sen sisäpuolinen rakennusala on noin 32 miljoonaa neliömetriä. Suunnitelman mukaan myös rakennusala kasvaa samassa suhteessa asukasmäärän mukaan mikä merkitsee 115% lisäystä. Tällöin rakennusala on 70 miljoonaa neliömetriä.

Jos halutaan hieman esimakua siitä millaista kaupunkirakennetta syntyy kun asukastiheys on 7500as/km2 ja rakennustehokkuus on e=0,7 tuntumassa, niin kannattaa siirtää katseensa Taka-Töölöön. Sen kaupunkirakenne saattaa tuntua urbaanilta ja tiiviiltä, mutta itse asiassa 50% Taka-Töölön pinta-alasta on viheraluetta. Yhdelläkään muulla Helsingin peruspiirillä ei ole pinta-alastaan suurempaa osuutta viheralueina.
Taka-Töölö on kuitenkin kiinteä osa kantakaupunkia, joten sen kuuluisi olla tiivis ja urbaani. Taka-Töölön puistoissa on paljon nähtävyyksiä ja helsinkiläisille tärkeitä paikkoja, mutta myös paljon sellaisia alueita jotka muuttuisivat viihtyisimmiksi pienellä tiivistämisellä. Niinpä Taka-Töölö tulee olemaan yksi ensimmäisistä suunnittelukohteistani.

No comments:

Post a Comment